Vendor

Long Vũ ico-vefified-1

Thành viên kể từ Sep 2022


  • Vendor
  • 0 đếm

  • E-mail: teacher1@eduboss.test
  • Điện thoại: 0768071727

Xác minh

  • success Phone
  • success ID Card
  • success Trade License

Xin chào, tôi là Long Vũ

tôi là Long Vũ- Giảng viên chuyên nghiệp

quận 1
Không được đánh giá 0 Đánh giá
từ
500,000 ₫ /đêm
10%
Vé Cáp Treo Đồi Robin Đà Lạt
Đà Lạt
0 Đánh giá
1D
từ
200,000 ₫ 180,000 ₫
Đà Lạt
0 Đánh giá
1D
từ
1,750,000 ₫
10%
Paris
0 Đánh giá
8H
từ
1,000 ₫ 900 ₫
Tin nhắn {{unread_count}}
Trò chuyện với: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Bạn: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}