0

Tham quan ở địa điểm du lịch Bắc Kạn

cat img

Đương nhiên, chúng ta không thể không kể tên các món ăn đặc sắc của Bắc Kạn là: bánh khẩu thuy, Lạp sườn hun khói, Khâu Nhục, tôm chua Ba Bể, bánh do, bánh cooc mò…

Top chuyến đi tại Bắc Kạn

Cap nhat san pham thanh cong