Đà Lạt - Việt Nam

Đà Lạt là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Từ xa xưa, vùng đất này vốn là địa bàn cư trú của những cư dân người Lạch, người Chil và người Srê thuộc dân tộc Cơ Ho.
Picture in Hanoi

Loading...

5 đánh giá
Lesgo du lịch
5 đánh giá
Hà Tường Vy
5 đánh giá
Vy Vy
5 đánh giá
Trịnh Thiên Di

Cap nhat san pham thanh cong