Tham quan ở địa điểm du lịch Bắc Kạn - Việt Nam

Đương nhiên, chúng ta không thể không kể tên các món ăn đặc sắc của Bắc Kạn là: bánh khẩu thuy, Lạp sườn hun khói, Khâu Nhục, tôm chua Ba Bể, bánh do, bánh cooc mò…
Picture in Hanoi
TOP 10 Tours & Chuyến Đi Tại Tham quan ở địa điểm du lịch Bắc Kạn - Việt Nam

Những chuyến đi nổi bật nhất dành cho bạn và gia đình trong thời gian này

Hướng dẫn viên tại Tham quan ở địa điểm du lịch Bắc Kạn - Việt Nam
Hiện tại chưa tìm thấy hướng dẫn viên hoạt động tại khu vực "Tham quan ở địa điểm du lịch Bắc Kạn - Việt Nam"

Cap nhat san pham thanh cong