Hà Giang - Việt Nam

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Năm 2018, Hà Giang là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 48 về số dân, xếp thứ 58 về Tổng sản phẩm trên địa bàn và là tỉnh nghèo trong số 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, có huyện Xín Mần thuộc diện huyện nghèo trong 6 huyện nghèo nhất cả nước
Picture in Hanoi
TOP 10 Tours & Chuyến Đi Tại Hà Giang - Việt Nam

Những chuyến đi nổi bật nhất dành cho bạn và gia đình trong thời gian này

Hướng dẫn viên tại Hà Giang - Việt Nam
Hiện tại chưa tìm thấy hướng dẫn viên hoạt động tại khu vực "Hà Giang - Việt Nam"

Cap nhat san pham thanh cong