Hạ Long - Việt Nam

Hạ Long là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Thành phố được đặt theo tên của vịnh Hạ Long, vịnh biển nằm ở phía nam thành phố và là một di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Tên "Hạ Long" nghĩa là "con rồng bay xuống"
Picture in Hanoi
Hướng dẫn viên tại Hạ Long - Việt Nam
Hiện tại chưa tìm thấy hướng dẫn viên hoạt động tại khu vực "Hạ Long - Việt Nam"

Cap nhat san pham thanh cong