Miền Bắc - Việt Nam

Bắc Bộ hay là miền Bắc là một trong 3 vùng lãnh thổ của Việt Nam. Dân cư Bắc Bộ tập trung đông tại Đồng bằng sông Hồng, dù rằng đồi núi chiếm đa số diện tích Bắc Bộ. Bắc Bộ gồm 3 tiểu vùng là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng
Picture in Hanoi
TOP 10 Tours & Chuyến Đi Tại Miền Bắc - Việt Nam

Những chuyến đi nổi bật nhất dành cho bạn và gia đình trong thời gian này

Hướng dẫn viên tại Miền Bắc - Việt Nam
Hiện tại chưa tìm thấy hướng dẫn viên hoạt động tại khu vực "Miền Bắc - Việt Nam"

Cap nhat san pham thanh cong