Miền Trung - Việt Nam

Trung Bộ, hay miền Trung, là một trong ba vùng của Việt Nam, cùng với Bắc Bộ và Nam Bộ. Trung Bộ có nhiều đồi núi lan sát ra biển, chia cắt các đồng bằng nhỏ hẹp. Khí hậu và phần lớn đất đai thường khắc nghiệt hơn hai vùng còn lạ
Picture in Hanoi
TOP 10 Tours & Chuyến Đi Tại Miền Trung - Việt Nam

Những chuyến đi nổi bật nhất dành cho bạn và gia đình trong thời gian này

Hướng dẫn viên tại Miền Trung - Việt Nam
Hiện tại chưa tìm thấy hướng dẫn viên hoạt động tại khu vực "Miền Trung - Việt Nam"

Cap nhat san pham thanh cong